115

Vinduer med 3-lags glass er de beste

Velg gode vinduer når du først er i gang. Du har de i mange år, og det er kjedelig å angre.

For Gilje

Elin Gilje

Gilje

23. juni 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210625115811873.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210625115812154.jpg?maxwidth=900
0

Det beste valget du kan ta når du kjøper vindu er 3-lags glass med to energibelegg. 3-lags glass gir økt komfort og mindre energiutslipp enn andre vinduer, da to av glassene har isolerende belegg og det er to lag med argongass som forsinker varmeutslippet. Du unngår dermed kaldras fra vinduet og ned mot gulvet, og slipper at det blir gulvkaldt.

Prisforskjellen fra 2 til 3 lag med glass er ikke så stor, men forskjellen i U-verdi er såpass stor at du kan tjene inn merkostnaden gjennom reduserte fyringsutgifter over tid.

U-verdi og krav i TEK 17

Isolasjonsevne oppgis i U-verdier, og er et mål på hvor mye varme som strømmer igjennom en bygningsdel. Jo lavere U-verdi, jo bedre isoleringsevne.

I de nyeste byggeforskriftene, TEK 17, er det krav om at nybygg skal ha en gjennomsnittlig U-verdi på maksimalt 0,8. Markedets beste vinduer med 3-lags glass har U-verdier helt ned mot 0,6 og tilfredsstiller kravene med god margin.

Hele vinduskonstruksjonen påvirker U-verdien, dermed er det viktig å ikke bare tenke på U-verdien i selve glasset, men også i karm-/rammekonstruksjonen – som vanligvis har høyere U-verdi enn isoleringsglassene.

Litt historie om vinduer

Ser vi på den historiske utviklingen på vinduers varmeisoleringsevne de siste 80–100 årene, stod utviklingen nesten stille fra 1940-tallet til 1980-tallet. Vinduer på 40-tallet hadde gjerne en U-verdi på omkring 2,8, mens et vindu fra 80-tallet hadde en U-verdi på rundt 2,4. 

Boliger og andre slags bygg har stadig blitt bedre isolert, mens utviklingen på vinduer har gjort noen skikkelige byks de siste 30 årene. På slutten av 90-tallet trådte TEK 97 i kraft, og kravet til U-verdi på vinduer og dører ble redusert til 1,6. Dette har blitt strammet ytterligere inn i nyere tid gjennom TEK 10 og TEK 17. 

En tiendedel reduksjon i U-verdi gir en energibesparelse på 10 kWh per kvadratmeter vindusareal hvert år. Vinduene utgjør rundt 5–15 % av fasadearealet på et normalt hus, men kan stå for opptil 40 % av varmetapet. 

Uansett om du bygger ny bolig eller skal bytte ut de gamle vinduene, bør du derfor velge 3-lags glass

Energiportalen

I Energiportalen kan du finne energikarakteren til din bolig og se hvor mye du sparer i strøm ved å bytte vinduer.

Energiportalen er et gratis og objektivt energianalyseverktøy for boligeiere. Tjenesten er levert av Energiportalen AS, Norges ledende selskap på energirådgivning til byggmarkedet.

Slik gjør du

1. Skriv inn adressen til boligen du ønsker å analysere.

2. Velg rett adresse fra valgene som dukker opp.

3. Se din energistatus og hvor mye du kan spare med nye vinduer fra Gilje.


3305
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20171009104849947.png #FFFFFF
Les også