115
Foto: iStock

Bytt til nye vinduer – kutt strømkostnadene

Nye vinduer holder varmen inne og du slipper kald trekk langs gulvet

For H-fasader AS

Eva Kathrin Grønningsæter Furevik

H-fasader AS

12. september 2022
For H-fasader AS

Eva Kathrin Grønningsæter Furevik

H-fasader AS

12. september 2022
Foto: iStock
Foto: iStock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220912074652504.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220912074652504.png?maxwidth=900
Foto: iStock
Foto: iStock
0

Det finnes mange måter å kutte strømkostnadene på, og én av dem er å bytte ut gamle vinduer med nye. Det har nemlig skjedd mye innen vinduers isoleringsevne de siste 30 årene, og dersom du har vinduer fra 80- eller 90-tallet kan det være svært mye å hente på å bytte dem ut. Selv om vinduene kun utgjør 5 – 10 % av boligens totale ytterflate, kan de stå for hele 40 % av varmetapet.

Et vindu fra 80-tallet har typisk en såkalt U-verdi på rundt 2,5. U-verdi er enkelt forklart et mål på hvor mye varme som passerer gjennom en konstruksjon eller konstruksjonsdel og forteller deg derfor noe om hvor godt et materiale isolerer. Jo lavere U-verdien er, jo mindre varme passerer gjennom. Et vindu med lav U-verdi har altså bedre varmeisoleringsevne enn et vindu med høyere U-verdi, og med moderne vinduer som har trelagsglass kan du få U-verdier helt ned i 0,6.

Hva betyr det i praksis?

Foreløpig har du kanskje ikke blitt så mye klokere når det kommer til hva du kan spare på å bytte ut de gamle vinduene. I følge Enova er det imidlertid mulig å spare over 4000 kWh per år dersom du bytter fra gamle vinduer med tolagsglass fra 80- og 90-tallet, til nye vinduer som tilfredsstiller kravene i TEK17. Det vil si vinduer med 3-lagsglass og en U-verdi på 0,8.

Hvor mye dette har å si for økonomien og strømregningen, er selvsagt avhengig strømprisene. Med normale strømpriser på rundt 1 krone per kWh, inklusive avgifter og nettleie, vil dette gitt en årlig besparelse på rundt 4000 kroner. I en tid med vesentlig høyere strømpriser i store deler av landet blir besparelsene selvsagt mye større.

Bedre komfort

Strømforbruk og økonomi er selvsagt viktig når det er snakk om å investere i nye vinduer, men det er også andre fordeler med det. Den mest merkbare er trolig at du ikke vil oppleve utfordringer med kaldras, slik som på eldre vinduer. Kaldras oppstår når den varme inneluften treffer vindusglasset, avkjøles, synker ned og oppleves som kald trekk langs gulvet. Nye vinduer med trelagsglass er derimot så godt isolerte at inneluften ikke kjøles ned når den treffer glasset. Dette bidrar til økt komfort og bedre muligheter til å møblere nært vinduet.

PVC = lite vedlikehold og lang levetid

Hos H-fasader produserer vi H-vinduet+ i PVC. Dett er produkter som er tilnærmet vedlikeholdsfrie og som kan leveres med like lave U-verdier som vinduer i tre eller aluminium. Velger du PVC er det ikke behov for å male vinduene i løpet av levetiden. I våre vinduer benytter vi høykvalitets-PVC og kan garantere at vinduene ikke vil falme eller gulne over tid.

PVC er dessuten et godt miljøvalg ettersom materialet kan resirkuleres og brukes flere ganger. Laboratorietester viser at et PVC-vindu resirkuleres syv ganger før materialet taper seg i kvalitet, men da kan det fortsatt brukes til andre typer produkter.

3169
TrueFalsec-3
left -1 TrueFalsec-3
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191028125638736.png #FFFFFF
Les også