SWITCH SECTION

Derfor kan du ikke montere varmepumpen selv

Det handler blant annet om skumle gasser

For Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch

Tommy Nilsen

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch

27. april 2020
For Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch

Tommy Nilsen

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch

27. april 2020
Foto: Mitsubishi Electric
Foto: Mitsubishi Electric
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200427103133435.JPG?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200427103133435.JPG?maxwidth=2000
0

Ganske mange som vurderer å investere i en varmepumpe lurer på om de kan montere den selv. Svaret er veldig enkelt: nei, det er ikke lov.

Likevel er det ikke så rart at mange lurer, for det var faktisk lovlig å montere varmepumper selv inntil for få år siden. Mot slutten av 2013 ble det imidlertid innført et krav om at den som skal montere en varmepumpe må være det som heter F-gass sertifisert. Og ikke bare det – bedriften vedkommende jobber i må også være sertifisert.

I dagens marked er da også montering av F-gass sertifisert en del av pakken de fleste steder du kjøper varmepumpe, så det er faktisk veldig enkelt å gjøre det på den lovlige måten.

Hvorfor er det slik?

Grunnen til at det kreves F-gass sertifisering er at varmepumper inneholder gasser med fluorforbindelser. De er helt ufarlige så lenge de holdes i et lukket system, slik som er tilfelle med varmepumper. Skulle gassene derimot lekke ut, vil de være skadelige for ozonlaget. Hvis du ikke vet hva du holder på med, kan denne typen lekkasjer skje under montering. Det kan også skje ved visse typer service og under eventuell demontering av pumpen.

Typiske konsekvenser av feilaktig montering og håndtering av F-gasser er redusert eller ingen effekt fra varmepumpen, og at den får kortere levetid. Da er plutselig ikke varmepumpen en like god investering lenger. Det blir ikke særlig bedre av at du mister garantien dersom du har gjort jobben på egenhånd.

Andre fordeler

Du får også andre fordeler med på kjøpet når du bruker en F-gass sertifisert montør. Blant annet kan vedkommende gi deg gode råd om hvor du bør plassere både inne- og utedel for å få best mulig effekt av varmepumpen og minst mulig støy for deg selv og omgivelsene. Du kan også få gode tips og råd om innstillinger og bruk av maskinen, hvilke ting du bør være oppmerksom på, og vedlikehold og rengjøring du kan gjøre selv.

Så kan du glede deg over en velfungerende varmepumpe i mange år fremover – og være sikker på at det ikke er din feil dersom noe galt skulle skje med maskinen.

2069
Falseb-0
Les mer fra Mitsubishi Electric
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181120130728715.png #FFFFFF
Les også